Lesscher Toolbox

Toolbox Juni 2018
Download hiernaast de actuele pdf en vul hieronder de drie vragen in en klik op verzend. Je ontvangt dan in je eigen mailbox een kopie van de door jou ingevulde vragen.

Vragen Lesscher Toolbox maand Juni

Vraag 1 - Wat kun je in de RI&E terugvinden betreffende veiligheid?
Vraag 2 - Hoeveel procent van de ongevallen wordt door de werknemer zelf veroorzaakt?
Vraag 3 - Wat betekent LMRA?
Jouw gegevens
Versturen