Lesscher Toolbox

Toolbox April 2019
Download hiernaast de actuele pdf en vul hieronder de drie vragen in en klik op verzend. Je ontvangt dan in je eigen mailbox een kopie van de door jou ingevulde vragen.

Vragen Lesscher Toolbox maand April

Vraag 1 - 1. Welke maatregelen moet je treffen voor installatierisico’s en voor werkrisico’s?
Vraag 2 - 2. Welke drie typen elektrische risico’s zijn er?
Vraag 3 -3. Wanneer treden kortsluitingen op?
Jouw gegevens