logo + payoff per nov2018
Nieuws

Voortgang Jonkman Coating

Lesscher Installatietechniek kreeg de opdracht om voor de nieuwbouw van Jonkman Coating – met uitzondering van de procesinstallatie – alle gebouwgebonden installaties en (nuts)installaties voor het coatingproces te realiseren. Binnen het
bouwteam zijn wij verantwoordelijk voor de engineering en de montage van onder meer de elektra- (10 kV), water-, afvoer-, luchtbehandelings-, klimaat-, verlichting- en beveiligingsinstallaties.

Dit is een bijzonder project voor ons. Zo wordt de vrijgekomen warmte uit het koelproces door middel van warmtepompen
opgewaardeerd en opnieuw in het proces gebruikt. Ook de kantoorinstallatie wordt in de productie-installatie ingekoppeld om restwarmte te gebruiken. Dit alles zorgt voor een aanzienlijke
energiebesparing. Alles wordt in nauw overleg met het bouwteam gerealiseerd.

Voor de mensen van Jonkman Coating is het een voordeel dat zij voor de engineering, de realisatie en het onderhoud van alle installaties bij één partner terecht kunnen. Het project verloopt in verschillende fases, waarvan de eerste tegen het einde van 2019 afgerond moet zijn.