logo + payoff per nov2018
Nieuws

NEN3140 Keuringen en Reparaties

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 van de Arbo verwezen naar de NEN 3140.

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap en installaties volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het Arbobesluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is.

Graag maken wij een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap tot 1000 Volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.